Referencie

Tu sa môžeš pozrieť na naše aktuálne referencie. Uvidíš tu weby, na ktorých sme pracovali alebo sme ich pomáhali vytvárať

TMLG s.r.o.

Spoločnosť, ktorá je personálna agentúra s celoeurópskou pôsobivosťou. Naloďuje lodný personál na riečne nákladné a výletné lode. Na výletné lode hotelový aj nautický personál.

Detský psychológ

Webové stránky pre psychologické poradenstvo určené rodičom a ich deťom. Odborným garantom stránky je PhDr. Juliána Kordovanová, klinická psychologička a psychoterapeutka, pracujúca s deťmi a ich rodinami na Klinike pediatrie v Prešove.